Colofon

Redactie en aansprakelijkheid

De Vuurvogel besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Vuurvogel behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De Vuurvogel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De Vuurvogel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Webredactie, beheer & onderhoud

Redactie, webdesign, webontwikkeling, onderhoud en beheer zijn in handen van De Vuurvogel. Op dit domein en zelfde serveradres is ook een subdomein actief; te weten: vuurvogel.droomvogels.nl, eveneens in beheer van: belinda@droomvogels.nl

Belangrijke informatie over privacy, veiligheid van de website en cookiebeleid:

De inhoud van droomvogels.nl

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van De Vuurvogel. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van De Vuurvogel. 

Delen op sociale media voor persoonlijk gebruik, zonder wijziging van teksten, is toegestaan maar altijd met bronvermelding en / of een link naar de bron.

Afbeeldingen en foto’s

Op de website staat ook inhoud van of gemaakt door derden. Voorbeelden hiervan zijn enkele pictogrammen en de pasteltekeningen van vogels. Alle afbeeldingen zijn zorgvuldig samengesteld en zijn vrij van rechten.

Credits

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van:

Enkele pictogrammen (‘boy read book’) zijn ontworpen door:

Het WordPress thema in gebruik is

Vragen, opmerkingen of suggesties

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs. Gebruik hiervoor ons contactformulier.

Inschrijven voor de Droomvogels nieuwsbrief

Wil je ook ons nieuws in je mailbox?