Colofon

Webredactie en aansprakelijkheid

De Vuurvogel besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Vuurvogel behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De Vuurvogel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De Vuurvogel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Let op: alle in dit stuk genoemde voorwaarden en bepalingen gelden ook voor andere websites op dit domein, te weten: https://vuurvogel.droomvogels.nl

De inhoud van droomvogels.nl

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van De Vuurvogel. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van De Vuurvogel. Delen op sociale media voor persoonlijk gebruik, zonder wijziging van teksten, is toegestaan.

Afbeeldingen en foto’s

Op de website staat ook inhoud van of gemaakt door derden. Voorbeelden hiervan zijn enkele pictogrammen en de pasteltekeningen van vogels. Alle afbeeldingen zijn zorgvuldig samengesteld en zijn vrij van rechten.

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van:

Vragen, opmerkingen of suggesties

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen uw reactie op prijs. Gebruik hiervoor ons contactformulier.

Redactie en beheer

Redactie van deze website is in handen van De Vuurvogel
Webdesign, webontwikkeling en beheer zijn in handen van De Vuurvogel.

[email protected]

Belangrijke informatie over privacy, veiligheid van de website en cookiebeleid: